Osy społeczne w pasiece

  • Praca
  • Gdziekolwiek
  • 12 miesięcy

DO BRACTWA PSZCZELARSKIEGO
Jeśli spotykaliście w ostatnich latach osy (np. osa dachowa, osa leśna, szerszeń europejski) w okolicy pasieki lub pracowni pszczelarskiej, sfotografujcie je (także ich gniazda) i prześlijcie zdjęcia wraz z podaniem miejscowości na adres: mikolaj.boranski@inhort.pl i pawlik@umk.pl Informacje o osach będą wykorzystane do oceny bezpieczeństwa pasiek w odniesieniu do ostatnio obserwowanych zmian klimatycznych. Prawa autorskie gwarantowane.
Z pszczelarskim pozdrowieniem,
Zespół Badawczy
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
& Zakład Pszczelnictwa w Puławach – Instytut Ogrodnictwa

Aby skontaktować się z autorem, wyślij email: mikolaj.boranski@inhort.pl

Użyj poczty elektronicznej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook