Stosowanie propolisu w leczeniu glejaka mózgu spowalnia rozrost nowotworu! Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku po wieloletnich badaniach nad skutecznością propolisu i miodu w terapii nowotworu mózgu.

Zespół naukowców z Białegostoku pod kierownictwem prof. Marii Borawskiej z Zakładu Bromatologii UMB prowadzi badania dotyczące możliwości stosowania produktów pszczelich w terapii glejaka mózgu. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że produkty pszczele, a zwłaszcza propolis, może w bardzo dużym stopniu wspomagać konwencjonalne leczenie glejaka mózgu.

Glejaki, krótko mówiąc, są nowotworami mózgu, które stanowią ponad 40 procent nowotworów wewnątrzczaszkowych. Leczenie glejaka polega na usunięciu guza metodami chirurgicznymi, a także na zastosowaniu radio- i chemioterapii. Jednak mimo agresywne leczenia często terapia nie przynosi zadowalających efektów, a mediana czasu przeżycia pacjentów jest tragicznie niska i wynosi niespełna 15 miesięcy. Stąd też bardzo istotne jest znalezienie metod, które pozwoliłyby na zwiększenie skuteczności leczenia glejaka mózgu.

Przebadano oddziaływanie intraktu z dziurawca zwyczajnego w połączeniu z propolisem na przeżywalność komórek glejaka wielopostaciowego U87MG. Wyniki badań sugerują, że wykonany intrakt z dziurawca zwyczajnego oraz ekstrakt z propolisu ma hamujący wpływ na komórki glejaka wielopostaciowego poprzez działanie cytotoksyczne, hamowanie biosyntezy DNA oraz inhibicję sekrecji metaloproteinaz 2 i 9. Ponadto, niezwykle istotnym jest to, że zastosowanie ich łącznie wzmaga efekt działania przeciwnowotworowego.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Taką właśnie nadzieją na zwiększenie skuteczności leczenia jest stosowanie produktów pszczelich. Z badań prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku przez prof. Marię Borawską wynika, że – z przebadanych dotychczas substancji – najwyżej pod względem możliwości hamowania rozwoju glejaka oceniono działanie ekstraktu z propolisu oraz wyciągu z dziurawca z propolisem. Wykazano także korzystne działanie miodów, zwłaszcza miodu gryczanego oraz wielokwiatowego ciemnego.

Prof. Maria Borawska była 29 października gościem programu TVP „Pytanie na śniadanie”, w którym to opowiadała o swoim odkryciu. Link do materiału – tutaj.

 

 

 


Źródła: www.umb.edu.pl  |  www.tvp.pl