Do 6 września trwa nabór uzupełniający w konkursie na działania służące rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Nabór uzupełniający ogłoszono ze względu na to, że w naborze podstawowym nie udało się rozdysponować wszystkich środków przeznaczonych samorząd wojewódzki w Białymstoku. Z przeznaczonych przez samorządowców 50 tysięcy złotych na wsparcie organizacji pozostało jeszcze 8636 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia
 • organizacje kościelne
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne, spółki z o.o oraz kluby sportowe – nie działające w celu osiągnięcia zysku i całość dochodu przeznaczają na cele statutowe.

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć takich zadań, jak:

 • rozwój dystrybucji produktów pszczelich
 • modernizacji pasiek
 • edukacji pszczelarzy w zakresie marketingu
 • promowania w społeczeństwie produktów pszczelich i korzyści płynących z ich stosowania
 • działania zwiększające spożycie produktów pszczelich
 • wsparcie działań zwiększających populację pszczół.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów projektu.

Wnioski za pośrednictwem systemu witkac.pl przyjmowane są do 6 września 2022 r.

Więcej informacji: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/dodatkowy-nabor-na-rozwoj-pszczelarstwa.html