Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło opracowywanie kolejnego trzyletniego programu wsparcia pszczelarstwa na lata 2019-2022.

Poznaliśmy już wstępne założenia Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. We wrześniu planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, w związku z czym Ministerstwo Rolnictwa prosi o przesyłanie uwag do założeń nowego programu do końca sierpnia.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019 – 2022 zakłada, między innymi, refundację kosztów poniesionych na:

  • organizację szkoleń i konferencji pszczelarskich
  • zakup sprzętu pszczelarskiego
  • zakup leków warrozobójczych
  • zakup sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia gospodarki wędrownej
  • zakup paliwa na potrzeby przewozu pni pszczelich na pożytek rzepakowy lub drzew owocowych
  • zakup matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich z takimi matkami
  • oraz kosztów poniesionych na przeprowadzenie analiz właściwości fizyko-chemicznych oraz analiz pyłkowych miodu.

Z całym dokumentem można zapoznać się na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego – tutaj. Na tej stronie w komentarzach można także zgłosić własne uwagi do projektu wsparcia pszczelarstwa.

 

 


Źródło: zwiazekpszczelarski.pl