W laboratorium HoneyLab Teper & Waś w Puławach przeprowadzono badania jakości wosku i węzy prowadzone. Ich celem było oszacowanie skali procederu zafałszowywania wosku pszczelego i węzy w Polsce.

W ramach badań jakości wosku i węzy przebadano w sumie 313 próbek pochodzących z polskich pasiek (127 próbek wosku pszczelego i 186 próbek węzy). Próbki dostarczone były przez organizacje pszczelarskie zrzeszone przy Polskim Związku Pszczelarskim. Celem tak szeroko zakrojonych badań było poznanie skali podrabiania wosku i węzy w Polsce poprzez dodawanie do tych produktów pszczelich parafiny i stearyny.

Dobrą wiadomością jest to, że w żadnej z przebadanych próbek nie stwierdzono obecności stearyny lub innych substancji, które miałyby w składzie kwas stearynowy.

Dużo gorzej przedstawiają się jednak wyniki badań na obecność parafiny w wosku i węzie. W większości województw w wosku i węzie stwierdzono obecność parafiny. W niektórych przypadkach parafiny było bardzo dużo (rekordowe zwartości parafiny w próbkach wosku to 19,1%, a w węzie aż 44,1%). Jednak trzeba tutaj dodać, że w zdecydowanej większości próbek z zafałszowaną węzą i woskiem udział procentowy parafiny nie przekraczał 10% (powyżej 10% parafiny było w 18% zafałszowanych produktów).

Źródło: Raport z badań monitoringowych jakości wosku i węzy na krajowym rynku

W sumie na przebadanych 313 próbek w 35 próbkach znaleziono parafinę. Oznacza to, że 11.20% próbek wosku i węzy poddanych badaniom laboratoryjnym było zafałszowanych.

Jak ocenić wyniki badań? Czy 11% zafałszowanego woski i węzy to duża liczba, czy mała? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno jednak trzeba dążyć do tego, aby proceder fałszowania wosku całkowicie w Polsce zlikwidować. I głównie temu powinny służyć takie badania, jak przeprowadzone w Puławach.

Badania jakości wosku i węzy prowadzone były w ramach programu ”Poprawa jakości wosku pszczelego i węzy na krajowym rynku” sfinansowanego w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022.

 

 

 


Źródło: RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU, HoneyLab Teper & Waś s.c:  https://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2022/07/HoneyLab-w-Pulawach_RAPORT-Z-BADAN-Z-BADAN-MONITORINGOWYCH-JAKOSCI-WOSKU-I-WEZY-NA-KRAJOWYM-RYNKU.pdf