Radni Koalicji Obywatelskiej z Rady Miasta Kielce przygotowali projekt uchwały, na mocy której nastąpić ma zniesienie zakazu hodowli pszczół w Kielcach. Stolica województwa świętokrzyskiego dołączy tym samym do wielu polskich i europejskich miast, w których możliwa jest hodowla pszczół.

Obecnie w Kielcach (i niestety wielu innych polskich miastach) hodowla pszczół jest zakazana. Zakaz posiadania zwierząt hodowlanych, do których w przeszłości z reguły zawsze zaliczano także pszczoły, znajdował się do niedawna w większości polskich miast. Obecnie w Polsce występuje jednak tendencja do wyłączania pszczół z zakazu hodowli zwierząt.

Wszystko wskazuje na to, że do miast w których możliwe jest – pod pewnymi warunkami – hodowanie pszczół, w najbliższym czasie dołączą Kielce. Projekt uchwały umożliwiającej hodowanie pszczół złożony został bowiem przez współrządzą miastem Koalicję Obywatelską. Projekt zakłada możliwość zakładania pasieki niemal na każdej działce (warunki to co najmniej 10-metrowa odległość od granicy działki oraz obligatoryjne zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek użądlenia przez pszczoły przypadkowych osób). Na terenie miasta można będzie hodować tylko łagodne gatunki pszczół.

 


Więcej informacji: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/miod-prosto-z-kielc-czemu-nie-radni-chca-zgody-na-hodowle-pszczol-w-miescie/ar/c1-14079383