Na dziedzińcu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego otwarto domek do apiterapii. Powstanie domku do apiinhalacji to wynik inicjatywy jednego ze studentów uczelni.

Jest to pierwszy domek do api-inhalacji w Łodzi. Obecnie z dobroczynnych właściwości ulowego powietrza mogą korzystać jedynie studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Być może wkrótce możliwość skorzystania z sesji apiterapii będą mieli także inni mieszkańcy Łodzi.

Pszczelarze już dawno zauważyli, że powietrze z ula ma dobroczynny wpływ na zdrowie – mówi Andrzej Kołuda, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, które opiekuje się domkiem. Jak dodaje pszczelarze żyją dłużej i rzadziej zapadają na choroby górnych dróg oddechowych takie jak chrypki, alergie czy astmy. (cyt. za Dziennik Łódzki)

Powstanie domku to wynik inicjatywy studenta kierunku Eko miasto – Artema Luhovyia, którego rodzina posiadała pasiekę.

 

 


Źródła: https://dzienniklodzki.pl/posiedza-dla-zdrowia-na-ulu-na-wydziale-ekonomicznosocjlogicznym-uniwersytetu-lodzkiego-powstal-domek-do-apiterapii/ar/c14-16413671

Fot. https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/domek-do-apiterapii-w-pasiece-na-eksocu-ul