III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2018 roku w Tuszynie, w Hotelu BEJ przy ul. Wschodniej 5 (ok. 15 km. od Łodzi).

III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska oficjalnie odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2018 (piątek-niedziela), jednak już w czwartek oficjalną część konferencji poprzedzi niezwykle ciakawa seria wykładów dotyczących apiterapii.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

  • 350 zł (piątek-niedziela)
  • 400 zł (czwartek-niedziela)

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie, udział w wykładach oraz komplet materiałów konferencyjnych. Kartę zgłoszenia (z możliwością wyboru różnych opcji uczestnictwa w konferencji (pełny pakiet lub wybór poszczególnych dni, noclegów i wyżywienia) można znaleźć tutaj.

 

 

III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska – program

15.11.2018 (czwartek)

Blok programowy poprzedzający konferencję „Apiterapia we współczesnej gospodarce pasiecznej”

10:00 – 10:30 Zaproszenie do uczestnictwa w wykładach przed konferencyjnych
10:30 – 11:30 Lekarz medycyny Manukh Volodymr: „Ludowa i nietradycyjna medycyna na Ukrainie. Apiterapia w praktyce lekarza”
11:30 – 12:30 Pszczelarz Dytiuk Maryan: „Produkty pszczele”
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:00 Dr nauk rolniczych Lokutova Olena, docent Departamentu Doradztwa Rolniczego i Turystyki, Narodowego Uniwersytetu Życia i Nauk o Środowisku Ukrainy: „Aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe apiturystyki”
14:00 – 15:00 Lekarz medycyny, apiterapeuta Pylypchuk Ivan: „Zastosowanie jadu pszczelego w lecznictwie”
15:00 – 16:00 Obiad
16:00 – 17:30 Lekarz medycyny Stasiuk Oleksiy: „Zdrowie ludzi i pszczół”
17:30 – 18:00 Kiril Michalo, Kierownik Oddziału Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Bractwo Ukraińskich Pszczelarzy w obwodzie lwowskim: „Sen na ulach w Karpatach – specyfika budowania pasiek poprawiających zdrowie”
18:00 – 19:00 Fizjoterapeuta Vasyl Oshchypko: „Miodowy masaż”
19:00 – 20:00 Kolacja
20:00 – 21:00 Pszczelarz Dmitrievich Peter: „Petrova pasieka jako centrum leczenia”

16.11.2018 (piątek)

09:00 – 9.45 Inauguracja III ŁMKP
9.45 – 10.00 Prezentacja dotycząca EXPO Horticultural 2024
10:00 – 11:30 Georg Matlok, pszczelarz, aktywny uczestnik programu AGT (hodowli pszczoły kraińskiej z wysoką odpornością na warrozę): „Gospodarka pasieczna cz. I”
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Tetyana Vasylkivska, Prezes Zarządu Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Bractwo Ukraińskich Pszczelarzy: „Produkty pszczelarskie o wartości dodanej. Przetwarzanie miodu – produkcja i technologia wytwarzania napojów miodowych”
13:30 – 15:00 Dr nauk. wet. Kovalchuk Iryna, Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy: “Wykorzystywanie mikroelementów cytrynianów w żywieniu pszczół. Główne kierunki działalności naukowej Instytutu Biologii Zwierząt ANR Ukrainy”
15:00 – 16:00 Obiad
16:00 – 17:30 Georg Matlok: „Gospodarka pasieczna cz. II”
17:30 – 19:00 Prof. dr Povoznikov Mykola, Kierownik Zakładu Hodowli Koni i Pszczelarstwa, Narodowego Uniwersytetu Życia i Nauk o Środowisku Ukrainy: „Naukowe i edukacyjne zaplecze przemysłu pszczelarskiego”
19:00 – 20:00 Ala Paschenko, Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Ukrainy: „Inowacyjne sposoby dbania o zdrowie pszczół przy pomocy kwasów nanokarboksylowych Co oraz Ni”
20:00 – 21:00 Kolacja

17.11.2018 (sobota)

08:00 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 11:00 Dr hab. Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: „Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej”
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:30 Dr hab. Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: „Kierunki rozwoju współczesnego pszczelarstwa”
13:30 – 15:00 Dr Tetyana Yefimenko, Kierownik Laboratorium technicznych i specjalnych środków zapobiegania chorobom pszczelim, NSC „Instytut Pszczelarstwa imienia P.I. Prokopowicza”: „Choroby pszczół. Ekologiczne metody ochrony i leczenia pszczół”
15:00 – 16:00 Obiad
16:00 – 18:00 Dr Silven Lazarov, Uniwersytet Trakijski w Starej Zagorze: „Zachowania higieniczne pszczół”
18:00 – 20:00 Mgr. inż. Tomasz Domański: „Nawłoć mój najtrudniejszy pożytek”, „Odkłady na nawłoci”
21:00 Uroczysta kolacja

18.11.2018 (niedziela)

08:00 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 13:00 Mgr. inż. Marek Podlewski, Jacek Wojciechowski: „Wybrane elementy gospodarki pasiecznej – fakty i mity”
13:00-13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:30 Mgr Anatoliy Kharkovenko, pszczelarz, ekspert ds. innowacji w pszczelarstwie przemysłowym i zintegrowanym zarządzaniu jakością: „Innowacja i nowe podejścia w praktyce pszczelarstwa na Ukrainie”
14:30 – 15:30 Mgr inż. Anna Odnosum, doktorant Wydziału Parazytologii, Zasobów Naturalnych i Zarządzania Środowiskiem Naturalnym Ukrainy: „Nosema jako choroba pszczół. Rozprzestrzenianie, diagnoza i prewencyjne warunki walki”
15:30 – 16:30 Obiad
16:30 – 19:00 Prof. dr hab. Muhsin Doğaroğlu, emerytowany profesor Uniwersytetu Namik Kemal w Tekirdağ: „Warunki osiągnięcia sukcesu w gospodarce pasiecznej. Naturalna selekcja przeciwko patogenom i szkodnikom oraz wspieranie rodzin pszczelich w celu zwiększenia produkcji miodu”
19:00 – 19:30 Zakończenie konferencji

Organizatorem konferencji jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi. Serdecznie zachęcamy pszczelarzy i osoby związane lub zainteresowane pszczelarstwem do udziału w konferencji.

 

 


Źródło: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi