Decyzją Komisji Europejskiej glifosat, kontrowersyjny środek chwastobójczy masowo stosowany w rolnictwie, został dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej na kolejne 5 lat.

Za przedłużeniem wygasającej w tym roku licencji na stosowanie na terenie Unii Europejskiej glifosatu głosowało 18 państw członkowskich, w tym, między innymi, Polska, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Dania, Rumunia i Czechy. Przeciwko dopuszczeniu glifosatu było 9 państw, w tym gronie znalazły się, między innymi, Francja, Włochy, Austria i Cypr, natomiast Portugalia wstrzymała się od głosu.

Glifosat jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych substancji dopuszczonych do stosowania w rolnictwie. Stosowany jest w środkach ochrony roślin od lat 70-tych ubiegłego wieku. Glifosat znajduje się, między innymi, w bardzo popularnym środku chwastobójczym Roundup produkowanym przez koncern Monsanto.

Bardzo głośno na temat tego środka zrobiło się w roku 2015, kiedy to Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) ogłosiła, że glisofat jest „prawdopodobnie rakotwórczy u ludzi”. Jednak rok później Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) poinformowała, że nie ma dowodów na związek glifosatu z rakiem.

Liczne badania wskazują, że pozostałości glifosatu znajdują się w znajdującej w obrocie żywności, także w miodzie i innych produktach pszczelich. Niektórzy badacze dowodzą, że glifosat jest odpowiedzialny za masowe wymieranie pszczół w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

 

 


Źródło: wpolityce.pl