Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął konsultacje społeczne na temat oceny ryzyka środków ochrony roślin dla pszczół.

Konsultacje rozpoczęte przez EFSA dotyczą wytycznych w projekcie oceny ryzyka środków ochrony roślin dla zapylaczy – zarówno pszczół miodnych, dzikich pszczół jak i trzmieli.

EFSA w sposób szczególny zachęca się do zgłaszania uwag na temat nowatorskich podejść zawartych w projekcie wytycznych, które dotyczą oceny ryzyka i analizy statystycznej badań terenowych.

Konsultacje społeczne są otwarte dla wszystkich, wziąć w nich udział mogą zarówno organizacje jak i osoby fizyczne. Wpisy przesłane przez osoby fizyczne będą publikowane z podaniem imienia i nazwiska autora, chyba że respondent zażądał anonimowości, natomiast wpisy dokonane w imieniu organizacji zostaną przypisane danej organizacji.

Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają 12 tygodni, ich zakończenie planowane jest na 3 października 2022 r. Wynik konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu konsultacji społecznych.

Więcej na stronie internetowej EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/bees-and-pesticides-draft-guidance-update-public-consultation

 

 


Źródło: efsa.europa.eu