W piątek 27 kwietnia państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły rezolucję o zakazie stosowania neonikotynoidów. Za wprowadzeniem zakazu stosowania w rolnictwie szkodliwych dla pszczół neonikotynoidowych środków ochrony roślin (a konkretnie imidaklopridu, klotianidyny i tiametoksamu) głosowało 16 państw unijnych. Polska wstrzymała się od głosu.

Rezolucja o zakazie stosowania neonikotynoidów została poparta przez Austrię, Cypr, Estonię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowenię, Szwecję, Wielką Brytania oraz Włochy. Łącznie kraje te reprezentują niemal 3/4 populacji UE. Przeciwne zakazowi były cztery kraje, natomiast osiem państw, w tym Polska, wstrzymały się od głosu.

Przyjęta właśnie przez Unię Europejską rezolucja o zakazie stosowania neonikotynoidów oznacza, że najprawdopodobniej już w maju tego roku uchwalony zostanie oficjalne prawo zakazujące używania neonikotynoidowych środków ochrony roślin na terenie Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że zakaz zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku.

Obecna rezolucja jest efektem wieloletnich starań, między innymi środowisk związanych z ekologią i pszczelarstwem, o wyeliminowanie z rolnictwa europejskiego pestycydów zawierających neonikotynoidy, które według wielu doniesień naukowych są odpowiedzialne za masowe wymieranie pszczół na Starym Kontynencie.

 

 


Źródło: spiderweb.pl