Miejskie pasieki są coraz bardziej popularne. Kolejna – na razie skromna, licząca pięć rodzin pszczelich – powstała właśnie w Piotrkowie.

Miejska pasieka w Piotrkowie Trybunalskim liczy obecnie 5 rodzin pszczelich, czyli w sumie ok. 300 tysięcy pszczół. Wyprodukowany przez piotrkowskie pszczoły miód będzie służyć do promocji, obchodzącego właśnie 800-lecie, miasta. Oprócz produkcji miodu (właściciele mają w planach zebrać w tym roku ok. 70 kg miodu), pszczoły mają postawione też inne zadania, takie jak wywieranie pozytywnego wpływu na miejski ekosystem. Pasieka w Piotrkowie powstała na terenach miejskiej stacji uzdatniania wody.

Pszczelarstwo miejskie

Pszczelarstwo miejskie jest niezwykle popularne w krajach Europy Zachodniej oraz w Skandynawii. Na ten przykład w samym Berlinie znajduje się obecnie kilkadziesiąt tysięcy uli. Chociaż w polskim miastach mamy coraz więcej pasiek powstających z inicjatywy władz lokalnych, uczelni a także hoteli i innych firm, to jednak pszczelarstwo miejskie to w Polsce wciąż dopiero raczkuje. Dlatego cieszy każda nowa miejska pasieka, jak ta powstała właśnie w Piotrkowie Trybunalskim.

 


Źródło: Polskie Radio