Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego pracują nad nową metodą weryfikacji odmian miodu. Nowa metoda ma być szybsza i tańsza od obecnie powszechnie stosowanej analizy pyłkowej.

Nowatorska metoda weryfikacji odmian miodu nie jest oparta na analizie pyłkowej, ale na badaniu białek znajdujących się w miodzie. I chociaż w składzie miodu białek jest nie więcej niż 1%, to ze względu na niską stabilność termiczną mają one odpowiednią wartość wskaźnikową. Naukowcy ustalili, że szczególnie istotne dla weryfikacji odmian miodów są enzymy, takie jak diastaza, inwertaza, oksydaza glukozowa i kwaśna fosfataza.

Wyniki badań rzeszowskich naukowców potwierdziły, że wprowadzona przez nich metoda może być przydatna do weryfikacji odmiany miodu, jego pochodzenia geograficznego, a także wykrywania zafałszowań miodu. Porównując białka można w szybki sposób potwierdzić lub zanegować odmianę miodu deklarowaną przez pszczelarza.

Badania nad nową metodą weryfikacji odmian miodu były prowadzone przez zespół badaczy z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr hab. inż. Małgorzatę Dżugan, dr inż. Michała Miłka oraz mgr inż. Ewelinę Sidor), a zostały sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich”.

 

 


Źródło: https://pzp.biz.pl/2022/07/22/nowe-narzedzia-analityczn-do-weryfikacji-odmiany-miodu/