Prezes Beskidzkiego Związku Pszczelarzy “Bartnik” w Bielsku Białej Andrzej Wysogląd wystosował List Otwarty do Zarządu PZP, Komisji Rewizyjnej PZP i Rady Związku. Prosi w nim o wyjaśnienie wielu niejasności w działaniu Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Andrzej Wysogląd jest zaniepokojony szeregiem spraw dotyczących działalności Polskiego Związku Pszczelarskiego, miedzy innymi wydatkowaniem przez Zarząd PZP związkowych pieniędzy, ograniczeniami – jakich ma doświadczać Komisja Rewizyjna PZP – w dostępie do dokumentów finansowych związku, finansowania Domu Pszczelarza, funkcjonowania czasopisma “Pszczelarz Polski” czy powiązań Polskiego Związku Pszczelarskiego z prywatnymi firmami.

Kto praktycznie odpowiada za finanse PZP? Według nas NIKT, a to może być początkiem końca PZP. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nasze pytania na piśmie jeszcze w listopadzie  2019 r. Najlepiej jeszcze przed planowanym Walnym Zjazdem Delegatów.

Andrzej Wysogląd prosi władze Polskiego Związku Pszczelarskiego o szybkie odpowiedzi na swoje pytania, przed listopadowym Walnym Zjazdem Delegatów. Zachęca także władze innych wojewódzkich i regionalnych związków pszczelarskich o zadawanie władzom PZP kolejnych pytań.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.

 

 


Źródło: http://bzp-bartnik.org.pl