W tym tygodniu Parlament Europejski debatował nad przepisami dotyczącymi ochrony pszczół przed neonikotynoidami. Europosłowie nie zdecydowali się na przyjęcie proponowanych przez Komisję Europejską przepisów i w specjalnej rezolucji polecili Komisji Europejskiej ponowne przygotowanie przepisów o ochronie pszczół. Wbrew pozorom to dobra wiadomość.

Eurodeputowanym w proponowanych przez Komisję Europejską przepisach nie podobało się to, że w niewystarczającym stopniu chroniłyby pszczoły i w zasadzie nie przyczyniły się do realnego zwiększenia ochrony zapylaczy oraz, że nie opierają się na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej. Proponowane przepisy – według eurodeputowanych – chroniłyby pszczoły jedynie przed ostrym i krótkotrwałym toksycznym oddziaływaniem środków ochrony roślin, pomijając zupełnie wpływ toksyczności przewlekłej na pszczoły miodne oraz wpływ toksyczności pestycydów na trzmiele i pszczoły samotnice. A to dla członków Parlamentu Europejskiego jest nie do przyjęcia.

Teraz Komisja Europejska ma opracować nowe przepisy, które będą uwzględniały przy dopuszczaniu pestycydów do stosowania na terenie krajów Unii Europejskiej nie tylko kryterium ich ostrej toksyczności, ale także toksyczności przewlekłej i toksyczności dla larw.
 

 


Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191017IPR64573/parlament-zablokowal-nieskuteczny-projekt-ochrony-pszczol-przed-pestycydami