Nieznani sprawcy zniszczyli pasiekę w Pszczółkach (powiat gdański). Powywracali i zniszczyli 20 uli, wszystkie znajdujące się w tej niewielkiej pasiece. W taki bestialski sposób „uczcili” Światowy Dzień Pszczół.

Do zniszczenia pasieki rodzinnej Jana Fredy i Izabeli Wrony w Pszczółkach doszło w dniu 20 maja, czyli w Światowy Dzień Pszczół. Wandale zabijali pszczoły czasie, gdy właściciele pasieki odwiedzali przedszkola, by z okazji święta pszczół opowiadać dzieciom o tym jak ważnymi dla wszystkich owadami są pszczoły.

Ktoś powywracał 20 rodzin pszczelich, połamane ule, miód lał się po trawie razem ze zgniecionymi martwymi pszczołami.

 

 

Ustalono, że za zniszczenie uli nie odpowiada żadne zwierzę, a zniszczeń dokonali ludzie. Co więcej, wandalem (lub wandalami)  prawdopodobnie była osoba, która miała już wcześniej styczność z pszczołami i wiedziała, jak się przed nimi zabezpieczyć.

Właściciele pasieki dokonali zgłoszenia przestępstwa na policję. Policjanci w sprawie zniszczenia uli prowadzą postępowanie,  zabezpieczyli ślady i wykonują czynności, które mają doprowadzić do ustalenia sprawców przestępstwa.

 


Źródła: https://www.facebook.com/Pasieka-Rodzinna-Jan-Freda-i-Izabela-Wrona-109459798172674/

https://www.donald.pl/artykuly/vpUhEpvN/pszczolki-nieznany-sprawca-zdewastowal-kilkadziesiat-uli-miod-lal-sie-po-trawie-razem-ze-zgniecionymi-martwymi-pszczolami