Zgnilec amerykański, groźna choroba pszczół, zaatakował pasiekę w Przedborowie w gminie Mikstat w powiecie ostrzeszowskim. Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii oznaczono obszar zapowietrzony wokół wykrytego ogniska choroby.

W związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego na obszarze  powiatu ostrzeszowskiego ustanowiono obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby.  Obszar zapowietrzony został oznakowane poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: „Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.

Na terenie obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie nakazał wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół. Zakazano także przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Pełną treść rozporządzenia Krzysztofa Lamka, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie znajdziesz tutaj.

Zgnilec amerykański pszczół (znany także jako zgnilec złośliwy) to niezwykle groźna choroba bakteryjna czerwiu prowadząca do ginięcia całych rodzin pszczelich. Choroba wywoływana jest przez, charakteryzującą się niezwykłą odpornością na czynniki środowiska oraz środki chemiczne, laseczkę larwy Paenibacillus larvae. Więcej informacji na temat zgnilca amerykańskiego znajdziesz tutaj: zgnilec amerykański.

 

 


Źródło: powiatostrzeszowski.pl