Małopolski samorząd wojewódzki ogłosił rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu ofert “Małopolska pszczoła”. O dotacje na działania związane z ochroną pszczół i innych zapylaczy mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W tej edycji konkursu “Małopolska pszczoła” samorząd województwa przeznaczył na realizacje zadań 400 tysięcy złotych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą starać się o dotacje na działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, szkolenia i warsztaty związane z ochroną pszczół oraz przyrody, a także działania związane z nasadzaniem roślin miododajnych. Do konkursu mogą być składane oferty działań, których realizacja jest planowana pomiędzy 1 maja a 30 listopada 2019 roku.

Wnioski o dotacje można składać do 22 marca 2019 (decyduje data wpłynięcia dokumentów). Wnioski należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 

 


https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolska-dba-o-pszczoly-wez-dotacje-i-pomoz