Powstaje serwis erolnik.gov.pl, dzięki któremu możliwe będzie ostrzeganie pszczelarzy przed planowanymi w okolicy opryskami pól uprawnych środkami ochrony roślin.

Tworzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa portal erolnik.gov.pl ma być główną platformą wymiany informacji pomiędzy KOWR a rolnikami. Ale nie tylko. Jedna z pierwszych funkcjonalności serwisu ma być bezpłatna usługa alertów dla pszczelarzy o przeprowadzanych w okolicy opryskach pól uprawnych.

Alerty dla pszczelarzy mają działać w taki sposób, że zarejestrowany w serwisie pszczelarz otrzyma bezpłatną wiadomość SMS o planowanych opryskach. Pod warunkiem, że wcześniej sam rolnik wprowadzi do systemu stosowną informację o zamiarze stosowania środków ochrony roślin określonym czasie. I właśnie ta dobrowolność podania informacji przez rolnika jest jedyną, ale zasadniczą wadą systemu.

Trudno bowiem sądzić, że serwis spełni swoje zadanie. Gdyby prawo wymagało od rolnika wcześniejszego podania dat planowanych oprysków (najlepiej pod groźbą surowej kary), wówczas byłaby duża szansa, że serwis będzie spełniał swoja rolę. Dopóki jednak podanie tych informacji będzie tylko wyłącznie dobrą wolą rolnika, dopóty istnienie serwisu tylko w niewielkim zakresie będzie zapobiegało tragediom zatruć pszczół. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że rolnik – który nie stosuje się do przepisów prawa i robi opryski o niewłaściwych porach – będzie informował o tym fakcie innych za pośrednictwem serwisu.

Uruchomienie serwisu erolnik.gov.pl planowane jest na drugi kwartał 2019 roku.

 

 


Źródło: http://www.zwiazekpszczelarski.pl/ostrzezenie-o-opryskach-srodkami-ochrony-roslin