Pod Rzeszowem powstaje pierwszy w Polsce i prawdopodobnie na świecie Bank Pszczeli. Pierwsza pomoc z Banku Pszczelego ma trafić do pszczelarzy w 2021 roku.

Bank Pszczeli powstaje z inicjatywy Rafała Szeli, pszczelarza, którego pszczoły zostały otrute przez nieznanych sprawców. Taka tragedia z pewnością mogłaby załamać niejednego, jednak na Pana Rafała podziałała mobilizująco. Pszczelarz, dzięki zbiórce pieniędzy w serwisie crowdfundingowym, mógł w szybkim czasie zacząć odbudowywać swoją pasiekę, a część zebranej w trakcie zbiórki kwoty przeznaczył na budowę pierwszego w Polsce Banku Pszczelego.

Rafał Szela tworząc Bank Pszczeli zadbał o przejrzystość działań. Bank powstaje przy działającej od 12 lat organizacji non profit – Stowarzyszeniu Pro Regione. Dzięki temu działalność banku jest oddzielona od działalności pszczelarskiej pomysłodawcy i w pełni transparentna. Od roku 2021 bank ma pomagać tym pszczelarzom, którzy doświadczyli podobnych tragedii jak Rafał Szela. Według przyjętych zasad, pszczelarze, którzy utracą rodziny będą mogli otrzymać z Banku Pszczelego bezpłatny pakiet startowy pszczół (maksymalnie do 20% utraconych rodzin pszczelich), dzięki któremu będzie możliwe szybkie wznowienie działalności pszczelarskiej.

W chwili obecnej Bank Pszczeli jest w fazie tworzenia. Obecnie “bankowa” rezerwa pszczół wynosi 90 rodzin pszczelich. Niedawno fundacja prowadząca bank nawiązała współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, na mocy której Straż Pożarna zobowiązała się do przekazywania do Banku Pszczelego rojów pszczół zabezpieczanych w czasie działań ratowniczych Straży Pożarnej. Można się spodziewać, że w przyszłym roku rezerwa rodzin pszczelich zwiększy się do zakładanych co najmniej 150 rodzin pszczelich i zgodnie z planem, w roku 2021 pomoc trafi do pierwszych pszczelarzy.

 

 


Źródło: https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/pod-rzeszowem-powstaje-pierwszy-w-polsce-bank-pszczeli.html