Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży ogłosił przetarg na dostawę ciasta dla pszczół.

Przetarg został rozpisany na dostawę 400 000 kilogramów ciasta, ale został podzielony na pięć oddzielnych zadań, dzięki czemu możliwe jest składanie ofert tylko na wybrane zadania:

  • 76 400 kg ciasta dla Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży
  • 57 500 kg ciasta dla Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu
  • 70 400 kg ciasta dla Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie
  • 57 700 kg ciasta dla Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie
  • 138 000 kg ciasta dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu.

Termin dostawy ciasta upływa 25 października 2022 r. Transport ciasta odbywa się na koszt wykonawcy, musi być więc wkalkulowany w podaną cenę w dokumentach przetargowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy mają udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu zleceń. W związku z tym organizator wymaga od wykonawcy przedstawienia dowodów na wykonanie co najmniej dwóch podobnych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (np. dołączenia do oferty referencji lub protokołów odbioru). Ponadto organizator przetargu wymaga od wykonawcy dostarczenia wyników dokonanych badań laboratoryjnych ciasta wykonanych w Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach.

Oferty w przetargu można składać do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 10.30 w siedzibie Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży.

Więcej informacji: https://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2022/06/Ogloszenie-o-przetargu-2022.pdf