Badania prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim potwierdziły, że utrwalanie czerwiu trutowego miodem może być skuteczną metodą utrwalania tego produktu pszczelego.

Czerw trutowy uchodzi za męski odpowiednik czerwiu pszczelego, a zebrany w odpowiednim stadium rozwoju (najlepiej pomiędzy siódmym a czternastym dniem), wykazuje cenne właściwości biologiczne i terapeutyczne. Prozdrowotne właściwości czerwiu trutowego są jednak bardzo nietrwałe i należy go utrwalić w jak najkrótszym czasie, aby ograniczyć straty związków biologicznie aktywnych.

W badaniach na temat aktywności antyoksydacyjnej mrożonego i liofilizowanego czerwiu trutowego utrwalonego miodem, prowadzonych w Zakładzie Chemii i Toksykologii Żywności Instytutu Żywności i Żywienia Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Ewelinę Sidor, Monikę Tomczyk, Michała Miłka i Małgorzatę Dżugan stwierdzono, że „utrwalenie czerwiu trutowego przez zmieszanie go z miodem w ilości 1, 2 i 4% czerwiu mrożonego lub równoważnej ilości czerwiu liofilizowanego, istotnie zwiększa aktywność antyoksydacyjną i wzbogaca profil polifenolowy miodu rzepakowego, w sposób zależny od procentowej zawartości czerwiu w miodzie.” Z tym, że największy wzrost właściwości antyoksydacyjnych stwierdzono w miodzie z dodatkiem 4% mrożonego czerwiu trutowego (przy dodaniu czerwiu liofilizowanego parametry te były znacząco niższe). Co niezwykle istotne, właściwości antyoksydacyjne utrzymywały się w dłuższym czasie, sześciu i dziewięciu miesięcy.

Podsumowując, utrwalanie czerwiu trutowego miodem przy zachowaniu właściwych proporcji może być skuteczną metodą utrwalania czerwiu i być może w przyszłości wpłynie na upowszechnienie tego cennego produktu pszczelego.

 

 


Źródło: Streszczenia z 58 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2021, http://www.inhort.pl/files/aktualnosci/2021/konf_pszczelarska/58%20Naukowa%20Konferencja%20Pszczelarska.pdf