Znane są już wyniki badań laboratoryjnych miodu z pasiek miejskich w Bydgoszczy na obecność zanieczyszczeń związanych ze środowiskiem miejskim.

Badania przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe, czyli Budowanie i Łączenie Miast Świadomych Roli Pszczół w Europie). W próbkach miodów z trzech bydgoskich pasiek nie wykryto ołowiu ani węglowodorów aromatycznych (chemicznych związków węgla). Badania miodu z Bydgoszczy potwierdziły po raz kolejny, że pszczoły nie przenoszą tych groźnych i charakterystycznych dla terenów zurbanizowanych zanieczyszczeń do miodu.

Wcześniejsze badania wykonane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy wykazały, że miód z pasiek w Urzędzie Marszałkowskim w Bydgoszczy i Toruniu jest wolny także od stosowanych w rolnictwie pestycydów.

 

 


Źródło: http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/chronmy-pszczoly-projekt-beepathnet-miod-miejs/