Rozpoczyna się druga edycja konkursu ofert „Małopolska Pszczoła”. O dotację w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Rozpoczęta właśnie druga edycja konkursu „Małopolska Pszczoła” jest już drugą odsłoną akcji w tym roku. Tym razem samorząd Małopolski na dofinansowanie wybranych inicjatyw przeznaczył 240 tysięcy złotych (łączna kwota dofinansowania wszystkich zwycięskich projektów). Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja musi nastąpić jeszcze w tym roku (od 1 października do  31 grudnia 2018 r.). Przypominamy, że w czasie wiosennej, premierowej edycji akcji, łączna suma dofinansowania wszystkich projektów wyniosła 477 tysięcy złotych.

Organizacje pragnące walczyć o dofinansowanie swoich projektów mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów najpóźniej do 12 września 2018 roku (decyduje data wpływu do UMWM a nie data stempla pocztowego). Komplet dokumentów należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”.

„Małopolska Pszczoła” to inicjatywa Województwa Małopolskiego, mająca na celu dbanie o ekologię, ochronę owadów i całe dziedzictwo przyrodnicze. Organizacje przystępujące do konkursu mogą starać się o dotacje na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i informacyjnym (np. zajęcia warsztatowe i praktyczne związane z ochroną przyrody, wdrażaniem ekologicznych działań czy poznaniem znaczenia owadów zapylających) oraz akcje związane z nasadzeniem miododajnych roślin i ochroną bioróżnorodności pożytków.

 

Zobacz kto otrzymał dofinansowanie w ramach pierwszej edycji akcji „Małopolska Pszczoła”: Konkurs “Małopolska Pszczoła” rozstrzygnięty! Zobacz zwycięskie projekty

 

 


Źródło: malopolska.pl