Według opublikowanych właśnie danych przez ostatnie 27 lat populacja owadów latających  na terenie Niemiec zmniejszyła się o ponad trzy czwarte!

Opublikowane właśnie na łamach czasopisma naukowego “PLOS ONE” wyniki badań dobitnie pokazują, że problem masowego wymierania owadów jest jeszcze większy niż się powszechnie sądzi. Badacze ustalili bowiem, że w ciągu ostatnich zaledwie 27 lat populacja owadów latających spadła w tym kraju w sposób drastyczny. W ciągu niespełna trzech dekad ich liczebność zmniejszyła się aż o 76 procent!

Badania przeprowadzono na terenie 63 obszarów chronionych na terenie Niemiec, głównie w rezerwatach przyrody. Przeprowadzono je w taki sposób, że najpierw owady chwytano do tzw. pułapek Malaise’a, a następnie ważono je, a uzyskaną biomasę owadów porównano do wyników, które uzyskano w podobnych badaniach z roku 1989. Wyniki pomiarów okazały się wręcz alarmujące. Ustalono, że w sumie w ciągu niespełna trzech dekad populacja owadów latających na badanych terenach zmniejszyła się o 76 procent, a w okresie letnim, czyli w czasie, gdy owadów jest najwięcej, ich liczba była – w porównaniu z rokiem 1989 – aż o 82 procent mniejsza.

Badania przeprowadzone w Niemczech potwierdzają, że masowe ginięcie owadów jest we współczesnym świecie problemem rzeczywistym i bardzo realnym. A czas na jego rozwiązanie upływa szybciej niż sądzimy.

 

 

 


Źródło: naukawpolsce.pap.pl