15 lutego 2018 w Kielcach odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Weterynaria dla pszczelarstwa”. Tematem przewodnim konferencji będą „Weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa w Polsce”.

W programie konferencji znajdują się wykłady dr Krystyny Pohoreckiej, dr Anny Gajdy, dr. hab. Pawła Chorbińskiego oraz lekarzy weterynarii Artura Arszułowicza, Wiktora Korczyńskiego. Tematyka wykładów dotyczyć będzie, między innymi, problemów związanych z leczeniem warrozy i nosemozy. Konferencję zakończy debata z udziałem ekspertów. IV Ogólnopolska Konferencja „Weterynaria dla pszczelarstwa” odbędzie się 15 lutego 2018 w Centrum targowo – wystawienniczym „Targi Kielce” przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach. Początek konferencji o godz. 9.15.

Organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji „Weterynaria dla pszczelarstwa” są Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Vet-Animal, Polski Związek Pszczelarski, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyska Izba Lekarsko – Weterynaryjna oraz Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach. Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Świętokrzyski oraz Główny Lekarz Weterynarii.

 

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji „Weterynaria dla pszczelarstwa”

9:15 – 9:55 – Rejestracja uczestników.
10:00 – Otwarcie konferencji – dr Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Waldemar Kudła – Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Wystąpienia:
Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
Pan Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii
10:30–11:30 – dr Krystyna Pohorecka: „Problematyka efektywności zwalczania inwazji Varroa destructor przy pomocy zarejestrowanych w kraju leczniczych produktów weterynaryjnych”.
11:30–12:30 – dr Anna Gajda: „Nosemoza jako jedna z głównych przyczyn strat rodzin pszczelich”.
12:30–13:00 – Przerwa kawowa.
13:00–14:45 – dr hab. Paweł Chorbiński, lek. wet. Artur Arszułowicz, Wiktor Korczyński: „Czego Pszczelarz oczekuje od świata nauki i od weterynarii”.
14:45–15:15 – Debata z udziałem ekspertów.
15:15 – Zakończenie konferencji.


Źródło: zwiazekpszczelarski.pl