Francja wzięła sobie do serca apele środowisk ekologicznych i wcześniej od innych państw Unii Europejskiej zdecydowała się na wprowadzenie zakazu stosowania najbardziej niebezpiecznych pestycydów!

Od 1 września we Francji obowiązuje zakaz stosowania pięciu insektycydów z grupy neonikotynoidów! Zakaz obejmuje stosowanie takich środków jak: imidakloprid, klotianidyna, tiametoksam (których stosowanie ma być zabronione w Unii Europejskiej od 19 grudnia 2018 r.) oraz thiacloprid i acetamiprid (które jak na razie nie są obiektem unijnych restrykcji).

Zakaz wprowadzony przez rząd w Paryżu jest niewątpliwie posunięciem w dobrym kierunku, jednak mimo to francuski rząd w dalszym ciągu jest obiektem krytyki ze strony środowisk ekologicznych ze względu na wprowadzenie wyjątków od stosowania zakazu oraz okresów przejściowych.

Zakaz stosowania neonikotynoidów wywołał także silne protesty środowisk rolniczych, które uważają, że nie stworzono jak dotąd skutecznych środków, które mogłyby zastąpić zakazane neonikotynoidowe środki ochrony roślin. Nowo wprowadzone prawo jest także obiektem ataków ze strony producentów zakazanych insektycydów, między innymi należącej do Bayera firmy Monsanto, która stoi na stanowisku, że zakaz stosowania neonikotynoidów nie ma żadnych uzasadnień naukowych.

 

 

 


Źródło: dw.com