Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podsumował swoje działania w ramach wsparcia polskiego pszczelarstwa. KOWR szacuje, że wartość pszczół, jako zapylaczy dla polskiego ekosystemu, jest szacowana na kwotę około 5 mld zł!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy okazji specjalnego spotkania ze środowiskiem pszczelarskim podsumował swoje działania w ramach wsparcia pszczelarstwa. KOWR podkreślił, że realizowany w obecnie przez KOWR „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022” jest już szóstym zatwierdzonym przez Komisję Europejską „pszczelarskim” programem unijnym realizowanym w naszym kraju. KOWR z dumą nadmienia, że z każdym kolejnym programem wyraźnie wzrastała wartość pomocy dla pszczelarzy, która wzrosła z niespełna 10 milionów zł przeznaczonych w roku 2005 do 36 milionów w roku 2021. Ogółem, w latach 2005-2021, do polskich pszczelarzy w ramach pomocy z KOWR popłynęła kwota 349 milionów złotych.

KOWR szacuje, że z działań wspierających pszczelarstwo średniorocznie korzystało ponad 40 tysięcy polskich pszczelarzy. Większość z nich to pszczelarze prowadzący pasieki rodzinne, wspomagani i reprezentowani przez związki i stowarzyszenia pszczelarskie. Dotychczas największe środki Ośrodek przeznaczył na refundację kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, a przede wszystkim warrozy.

Działania KOWR przyczyniają się do coraz lepszej kondycji polskiego pszczelarstwa. Wymiernym efektem działania programu Wsparcia Pszczelarstwa jest rosnąca liczba rodzin pszczelich (z 1,3 miliona w 2012 r do 2 milionów w roku 2021). Rośnie również jakość polskich miodów i produktów pszczelich.

Jakie wyzwania stoją przed polskim pszczelarstwem? KOWR uważa, że rozwój pszczelarstwa w Polsce wymaga przede wszystkim poprawiania pozycji rynkowej polskiego miodu i produktów pszczelich. Miałoby się to stać poprzez odpowiednie oznakowanie produktów przez pszczelarzy, promocję polskich produktów pszczelich oraz rozwój kanałów dystrybucji polskiego miodu.

 

 

 


Źródło: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/pamietajmy-o-pozytecznych-pszczolach