Ponad 40 instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz mediów sygnowało list intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań mających na celu ochronę pszczół, między innymi prowadzenia akcji edukacyjnych na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu zapylaczy dla środowiska naturalnego i człowieka.

List intencyjny został podpisany w poniedziałek 3 lutego 2020 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wśród sygnatariuszy znaleźli się, między innymi: przedstawiciele władz (Urząd Wojewódzki oraz organy władzy samorządowej), uczelni wyższych z województwa lubelskiego, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie oraz innych stowarzyszeń pszczelarskich, lubelski firm oraz mediów (takich jak Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Radio Lublin, Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni).

Sygnatariusze listu intencyjnego „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” zobowiązali się do prowadzenia, w roku 2020 i latach późniejszych, takich działań jak:

  • prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
  • prowadzenie akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • włączenie się w organizację wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych związanych z ochroną pszczół.

 

Wszyscy sygnatariusze listu intencyjnego

1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
2. Starostwo Powiatowe w Lublinie
3. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
7. Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
8. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
10. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
12. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
13. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
14. Kuratorium Oświaty w Lublinie
15. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
16. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
17. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
18. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Reg.
19. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
20. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Lublin
21. Lubelska Izba Rolnicza
22. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
23. Związek Sadowników RP
24. Muzeum Wsi Lubelskiej
25. Centrum Spotkania Kultur
26. Biowet Puławy Sp. z o.o.
27. Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie
28. Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
29. Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” (Lubartowska 77)
30. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
31. Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie
32. Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim
33. Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich
34. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
35. Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka”
36. Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej
37. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
38. Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
39. Radio Lublin SA
40. Kurier Lubelski
41. Dziennik Wschodni
42. Akademickie Radio Centrum UMCS
43. Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski

 

Źródło: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/lubelskie-wspolnie-dla-pszczol/