Samorząd województwa małopolskiego ogłosił konkurs ofert z zakresu ochrony pszczół i innych owadów zapylających. O dotacje z programu mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

„Małopolska Pszczoła” – bo tak nazwano otwarty właśnie konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze szeroko pojętej ochrony zapylaczy – ma na celu ochronę naturalnych siedlisk dzikich pszczół oraz terenów pożytkowych, a także promowanie pszczelarstwa i postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Małopolski samorząd na program „Małopolska Pszczoła” przeznaczył w tym roku pół miliona złotych. Wnioski o dofinansowanie działań urząd będzie przyjmował do 13 kwietnia 2018 r., natomiast realizacja zadań, na które przyznana zostanie dotacja, musi się odbyć pomiędzy 1 czerwca a 15 listopada 2018 r.

Co ważne, oferty składane w ramach projektu nie mogą opierać się wyłącznie na działaniach szkoleniowych lub edukacyjnych. Maksymalny próg tychże kosztów nie może przekraczać 20% całkowitych kosztów zgłaszanego projektu. Wkład własny oferenta musi natomiast wynosić co najmniej 20% kosztów całego projektu, z czego własny wkład finansowy nie może być niższy niż 10% wszystkich kosztów składanego projektu.

Więcej na temat programu „Małopolska Pszczoła” przeczytasz tutaj.