Od 19 marca można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019. Wnioski przyjmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin składania wniosków o refundację wydatków na działalność pszczelarską upływa 30 kwietnia 2018 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął przyjmowanie projektów w ramach mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich” na działania realizowane w sezonie 2018/2019. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie (ul. Karolkowa 30). Projekty przyjmowane będą do końca kwietnia 2018.

Kto może składać projekty w ramach mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich”

Do podmiotów uprawnionych do składania projektów należą:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • oraz organizacje producentów.

Jakie działania mogą być dofinansowane

W sezonie 2018/2019 KOWR będzie refundował wydatki na realizację takich działań jak:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Więcej informacji na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – tutaj.