Rok 2021 był lepszy dla polskiego pszczelarstwa niż 2020 – wynika z raportu dotyczącego krajowego rynku miodu w roku 2021, przygotowanego przez Piotra Semkiwa z IO w Puławach.

Polscy pszczelarze wyprodukowali w roku 2021 w sumie 18,4 tysięcy ton miodu, co – w porównaniu do roku 2020 – jest wartością wyższą aż o ok. 5,8 tysięcy ton – co daje wzrost produkcji rok do roku o 47%). Wzrost jest co prawda imponujący, jednak zaznaczyć trzeba, że sezon 2020 był sezonem wyjątkowo trudnym dla polskiego pszczelarstwa. Wzrostowi ilości produkcji w 2021 towarzyszyły także wyższe koszty produkcji (wzrost średnio o ok. 7-8% rok do roku) oraz wyższe ceny sprzedaży miodu (w zależności od gatunku miodu cena sprzedaży wzrosła od 5 do 16%). W detalu najwyższy wzrost cen, o blisko 16%, zaobserwowano dla cen miodu gryczanego.

Wybrane inne dane z raportu krajowego rynku miodu 2021:

  • średnio na 1 pień pszczeli odwirowano 12,5 kg miodu (pasieki amatorskie) i  21,4 kg (pasieki towarowe)
  • najgorsze zbiory na 1 pień odnotowano w pasiekach amatorskich w województwie podkarpackim (5,8 kg), a pasiekach towarowych w województwie świętokrzyskim (17,3 kg)
  • najlepsze  jednostkowe zbiory uzyskano w województwie lubuskim: 19,8 kg (pasieki amatorskie) i 33,6 kg (pasieki towarowe)
  • koszty produkcji w przeliczeniu  na jedną rodzinę wyniosły: 414 zł (pasieki towarowe) i  346 zł (pasieki amatorskie)
  • koszt produkcji 1 kg miodu wyniosły 28 zł (pasieki amatorskie) i 19 zł (pasieki towarowe)
  • w roku 2021 w Polsce wyprodukowano 18.4 tys. ton miodu; dla porównania w w 2020 wyprodukowano 12.6 tys. ton, a w 2019 r. 18 tys. ton miodu.

Raport przygotowany przez Piotra Semkiwa z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach opracowany został na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ankiet z organizacji pszczelarskich zebranych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

 

 

 


Źródło: Piotr Semkiw, Krajowy rynek miodu – dane za 2021 rok, Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/59_Naukowa_Konferencja_Pszczelarska%20_2022.pdf