Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem przygody z pszczelarstwem oraz początkujących pszczelarzy do wzięcia udziału w szkoleniu pszczelarskim.

Szkolenie pszczelarskie w Krakowie rozpocznie się w styczniu 2019 roku. W programie kursu pszczelarskiego znajduje się w sumie 60 godzin wykładów oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Kurs pszczelarski rozpocznie się 19 stycznia 2019 roku i trwać będzie przez cały sezon pszczelarski. Wykłady będą się odbywały w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie (plac Szczepański 8), natomiast miejscem zajęć praktycznych będzie Pasieka Kapucynów przy ul. Loretańskiej.

Koszt szkolenia wynosi 450 zł od osoby.

Formularz zgłoszenia online znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie – tutaj.

 

Szkolenie pszczelarskie w Krakowie – ramowy program

Wykłady
biologia rodziny pszczelej,
przystosowanie pszczoły do pełnienia funkcji życiowych,
wykorzystanie bazy pożytkowej,
pozyskanie i standaryzacja produktów pszczelich,
gospodarka pasieczna,
zwalczanie chorób pszczelich,
praca hodowlana,
przepisy prawne w pszczelarstwie oraz zasady bhp.

Zajęcia praktyczne
pierwszy przegląd wiosenny,
przygotowanie rodzin do wykorzystania pożytków,
przeciwdziałanie rójce i tworzenie odkładów,
wychów matek pszczelich,
miodobranie.

 

 

 


Źródło: www.wzp-krakow.pl