Od marca 2019 roku w Domu Pszczelarza w Kamiannej odbywać się będą kwalifikacyjne pszczelarskie kursy zawodowe.

Kursy pszczelarskie w Kamiennej organizowane są przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego przy udziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie.

Chętni do wzięcia udziału w kursach powinni w terminie do 28 lutego przesłać na adres szkoły (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów) lub mailowo (sekretariat@zsckuwsulejowie.pl) wypełnione dokumenty aplikacyjne, które można pobrać z tej strony.

 

 


Źródło: Polski Związek Pszczelarski