Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczął nabór wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół. Fundusz przeznaczył na ten cel 500.000 złotych.

Wnioski o dofinansowanie odbudowy populacji pszczół mogą składać:

  • uczelnie wyższe, instytuty, jednostki badawcze,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  • parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły
  • organizacje pozarządowe, w tym zrzeszenia i związki pszczelarskie,
  • zarządy ogrodów działkowych
  • związki wyznaniowe i organizacje kościelne.

Za pośrednictwem związków i zrzeszeń pszczelarskich przy realizacji poszczególnych zadań projektu mogą działać także pojedynczy pszczelarze.

Dofinansowanie z WFOŚiGW może wynieść do 75% wartości projektu przy projektach nieinwestycyjnych (np. takich jak programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) oraz do 50% wartości projektu przy projektach inwestycyjnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z odbudową populacji pszczół można składać do 15 marca 2019 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku) w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pn.-pt. od 7:30 do 15:30) lub przesyłać pocztą tradycyjną (adresy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub Biuro Koszalin, ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin). Wnioski powinny być składane do Biura najbliżej położonego od wnioskodawcy, zgodnie z przyjętą rejonizacją.

Nabór wniosków ma charakter konkursowy. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi najpóźniej do 15 maja 2019 r.

Więcej informacji: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/odbudowa-populacji-pszczol.html

Regulamin konkursu: link