Trwa zbieranie danych do badania strat rodzin pszczelich w Polsce w czasie zimowli 2017/18. Kwestionariusze dla pszczelarzy dostępne będą w internecie do 20 czerwca. Badanie strat rodzin pszczelich w Polsce prowadzone jest – między innymi – przez naukowców z SGGW i jest częścią badań prowadzonych w ponad 20 krajach świata.

W tym roku zbieranie danych do badania strat rodzin pszczelich w Polsce prowadzone jest wyłącznie przez internet. Zachęcamy pszczelarzy do wzięcia udziału w badaniu i wysłania przygotowanej ankiety. W formularzu znajduje się 29 pytań, więc wypełnienie całego kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 15-30 minut, a dzięki badaniu możliwe będzie oszacowanie strat po tegorocznej zimowli, porównanie strat w poszczególnych regionach oraz pomoże określić, jakie czynniki w głównej mierze spowodowały tegoroczne straty.

Warto podkreślić, że ankieta jest anonimowa. Odpowiedź na żadne z pytań nie wymaga podania informacji identyfikujących danego pszczelarza. W  formularzu nie trzeba podawać też żadnych danych kontaktowych, jednak wśród tych pszczelarzy, którzy zdecydują się podać swoje dane, rozlosowanych zostanie 15 egzemplarzy “Atlasu chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy”.

Formularz znajduje się tutaj.

Wyniki tegorocznego badania zostaną opublikowane w szóstym numerze “Pszczelarstwa”. Ankiety można wypełniać do 20 czerwca.