W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim działa program readaptacji społecznej „BARTNIK”, polegający na włączeniu więźniów w opiekę nad stworzoną na terenie więzienia pasieką.

Resocjalizacyjny projekt Bartnik to wynik kooperacji pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Na chwilę obecną ten resocjalizacyjno-ekologiczny projekt funkcjonuje znakomicie.

Niewielką pasieką założoną na tarasie jednego z pawilonów zakładu karnego opiekuje się obecnie 16 skazanych. Więźniowie – między innymi – dokarmiają pszczoły, wirują miód, pozyskują wosk. Ich pracę można zobaczyć na filmie, który został opublikowany przez ZK w Opolu Lubelskim w serwisie Youtube.