Dobra wiadomość dla spóźnialskich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wydłużyła termin składania wniosków o dofinansowanie na zakup pszczół i sprzętu pszczelarskiego.

ARiMR wydłużył termin przyjmowania wniosków w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” do 15 sierpnia 2022 r. Do tego dnia można składać wnioski o refundację poniesionych kosztów.

Jednocześnie przypominamy, że nie zmienił się termin kwalifikujących się do udzielenia powyższego wsparcia poniesionych wydatków. Termin ten wypływa bezpośrednio z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej. Aby móc skorzystać ze wsparcia ARiMR, koszty na sprzęt pszczelarski oraz zakup rodzin pszczelich muszą być poniesione do 31 lipca 2022 r.

O refundację kosztów mogą ubiegać się związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych i jednostki naukowo – badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.

Wnioski o refundację należy składać w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – do 15 sierpnia 2022 r. Wnioski można złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji na ten temat udzielają ARiMR oraz KOWR.

 

 


Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy-i-organizacji-pszczelarskich-termin-skladania-wnioskow-w-ramach-dzialan-zakup-pszczol-oraz-zakup-sprzetu-pszczelarskiego-wydluzony