Naukowcy z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie okryli, że trzmiele i inne owady mogą dokonywać kompromisów motywacyjnych i znosić niewielki ból dla uzyskania odpowiedniej nagrody.

Zespół naukowców pod kierunkiem Larsa Chittki z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie (Queen Mary University of London) dokonał niezwykłego odkrycia. Brytyjscy naukowcy ustalili, że owady dokonują kompromisów motywacyjnych i narażają się na doświadczanie bólu, aby otrzymać nagrodę.

Czym jest kompromis motywacyjny?

Kompromis motywacyjny polega na tym, że świadomie narażamy się na doświadczanie bólu (np. na bolesne zabiegi lecznicze), jeśli w efekcie możemy uzyskać nagrodę (jaką w tym przypadku będzie wyleczenie). Zespół pod kierunkiem Larsa Chittki sprawdził, czy tego rodzaju zachowanie – typowe dla ludzi, a także niektórych zwierząt – występuje także wśród owadów błonkoskrzydłych.

Jak przebiegały badania

Naukowcy z Londynu poddali testom 41 trzmieli, którym dano wybór między dwoma karmnikami zawierającymi 40-procentowy roztwór cukru i dwoma o wiele niższej zawartości cukru. Na początku trzmiele pobierały pokarm ze wszystkich karmników i szybko nauczyły się, w których poidłach znajduje się lepszej jakości pokarm. Wszystkie badanie trzmiele zaczęły pobierać pokarm z karmidła z największą ilością cukru.

Po jakimś czasie karmniki z największą zawartością cukru zostały podgrzane do temperatury 55°C. Jest to temperatura na tyle wysoka, żeby odstraszyć owady, ale nie aż tak wysoka, żeby spowodować jakieś obrażenia u badanych trzmieli. Gdy owady miały wybór pomiędzy gorącymi, powodującymi niewątpliwy dyskomfort i jednocześnie bogatymi w cukier, a chłodnymi i wypełnionymi w gorszy pokarm karmnikami, trzmiele wybierały te gorące, z lepszym pokarmem. Jednak gdy zarówno gorące i chłodne karmidła zawierały pokarm o takiej samej zawartości cukru, owady wybierały chłodne karmniki a unikały gorących poideł.

Badania nie dowodzą wprawdzie, że trzmiele odczuwają ból w taki sam lub podobny sposób jak ludzie i niektóre zwierzęta. Co więcej większość naukowców jest sceptyczna co do tego, że owady mogą odczuwać tak złożone emocje jak ból w podobny sposób do ludzi i niektórych ssaków. Według Jennifer Mather, zoologa i eksperta od głowonogów z University of Lethbridge udowodnienie, że owady odczuwają ból psychiczny prawdopodobnie nie jest możliwe. Badania zespołu z Anglii mogą jednak być przełomowymi i rozpocząć szeroką debatę w świecie naukowym i pozanaukowym na temat bólu i innych emocji odczuwanych przez najpowszechniej występujące w przyrodzie zwierzęta, jakimi są właśnie owady.

 

 


Źródło: https://www.science.org/content/article/bees-may-feel-pain