Bank Pszczeli przekaże pszczelarzowi z Tworzymirek (gmina Gostyń) 5 rodzin pszczelich. Nowe rodziny pomogą w odbudowie pasieki, w której ktoś w zeszłym roku wytruł pszczoły.

Bank Pszczeli to inicjatywa braci Rafała i Macieja Szela, którzy w 2018 roku stracili 66 rodzin pszczelich, wytrutych przez nieznanych sprawców. Bank Pszczeli został założony z pieniędzy zebranych w czasie zbiórki internetowej w celu pomocy pszczelarzom, którzy znajdą się w przyszłości w podobnej sytuacji jak pasieka Rafała Szeli.

Obecnie Bank Pszczeli, mieszczący się na terenie Podkarpacia, dysponuje 170 rodzinami pszczelimi. Według zasad banku, z pomocy może skorzystać każdy pszczelarz, którego pasieka została wytruta lub zniszczona przez osoby trzecie. Maksymalna pomoc może wynieść do 20 procent utraconych pszczół, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z transportem w dowolne miejsce kraju.

W zeszłym roku z pomocy Banku Pszczelego skorzystali pszczelarze z województwa pomorskiego i lubelskiego.

 

 


Źródło: https://www.farmer.pl/fakty/polska/bank-pszczeli-odbuduje-zniszczona-pasieke-pszczelarza-z-tworzymirek,118812.html