Świętokrzyskie Święto Pszczoły 2022 odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2022 roku. Wydarzenie odbywać się będzie w Bałtowie, na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. W tym roku będzie miała miejsce już piętnasta edycja słynnej w całej Polsce świętokrzyskiej imprezy pszczelarskiej.

Tradycyjnie już Świętokrzyskie Święto Pszczoły zgromadzi w bałtowskim kompleksie wystawców nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy (m.in. z Litwy, Niemiec i Węgier).

Więcej informacji o wydarzeniu podamy wkrótce.

 


Źródło: https://juraparkbaltow.pl/impreza/xv-swietokrzyskie-swieto-pszczoly/