Za nami XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd PZP. Działacze obradujący w Ciechocinku wybrali nowe władze Polskiego Związku Pszczelarskiego.

W trakcie obradującego w dniach 19-20 listopada 2018 r. w Ciechocinku XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZP podjęto decyzję o odwołaniu Prezydenta PZP, Skarbnika oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej (poza Małgorzatą Pietkiewicz). Pozostali członkowie Zarządu PZP złożyli rezygnację.

Po odwołaniu członków zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadzono wybory uzupełniające. Prezydentem PZP na najbliższe lata wybrany został Tadeusz Dylon.

Obecne władze Polskiego Związku Pszczelarskiego prezentują się następująco:

Zarząd PZP
Prezydent PZP – Tadeusz Dylon
W-ce Prezydent – Zbigniew Kołtowski
W-ce Prezydent – Leszek Bodzioch
Skarbnik – Ryszard Voss
Sekretarz – Stanisław Ból
Członek – Ryszard Jarosz
Członek – Henryk Krasucki

Komisja Rewizyjna PZP
Przewodnicząca – Małgorzata Pietkiewicz
Wiceprzewodniczący – Jerzy Wardęski
Sekretarz – Grzegorz Brzeski
Członek – Kazimierz Zaskórski
Częstochowa – Sergiusz Saradow

 

 


Źródło: http://pzp.biz.pl/2018/11/21/nadzwyczajny-walny-zjazd-polskiego-zwiazku-pszczelarskiego/