55 Naukowa Konferencja Pszczelarska odbędzie się w dniach 6-7 marca 2018 roku w Kazimierzu Dolnym. Poznaliśmy już pełny program konferencji. Zobacz co czeka w tym roku na uczestników najbardziej cenionej konferencji pszczelarskiej w Polsce.

55. Naukowa Konferencja Pszczelarska tym razem odbędzie się nie w Puławach, ale w pobliskim Kazimierzu Dolnym (w Domu Pracy Twórczej. przy ul. Małachowskiego 17). Konferencja gościć będzie naukowców, pszczelarzy oraz sympatyków pszczelarstwa z Polski i Europy. Organizatorami Konferencji Naukowej są Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe.

Program 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej

6 marca
10.00 – Otwarcie konferencji
11.00 – prof. dr hab. Jerzy Woyke: Grudki woskowe do uwieszania się pszczół kurtyny gniazda pszczoły olbrzymiej, Apis dorasta
11.15 – Aleksandra Żmuda, dr hab. Adam Tofilski: Obserwacje wyeksponowanego gruczołu Nasonowa u lecących robotnic pszczoły miodnej
11.30 – dr Sylwia Łopuch, dr hab. Adam Tofilski: Obserwacje ruchu skrzydeł pszczoły miodnej (Apis mellifera)
11.45 – dr Hajnalka Szentgyörgyi, prof. dr hab. Krystyna Czekońska, dr hab. Adam Tofilski: Wpływ niskiej temperatury na masę ciała i przeżywalność trutni pszczoły miodnej
12.00 – Dyskusja.
12.10 – Przerwa na kawę.
12.30 – dr Agata Bednarek, mgr Łukasz Nicewicz, mgr Marta Sawadro: Porównanie stężenia wybranych neuromodulatów u pszczoły miodnej (Apis mellifera) z pasieki miejskiej oraz z terenów rolniczych
12.45 – dr hab. Andrzej Oleksa, Tünde Abonyi, dr hab. Igor Chybicki, Szilvia Kusza, mgr Katarzyna Meyza, mgr inż. Anna Nawrocka, mgr Ewa Sztupecka, dr hab. Adam Tofilski, mgr Bartosz Ulaszewski: Gradient hybrydyzacji pomiędzy podgatunkami pszczoły miodnej w Europie środkowej
13.00 – Dyskusja
13.10 – Sesja posterowa.
14.00 – Przerwa obiadowa.
15.00 – Zwiedzanie Kazimierza z przewodnikiem
16.30 – Przerwa na kawę
16.50 – dr hab. Grzegorz Borsuk, dr Monika Kozłowska, mgr Marcin Anusiewicz, prof. dr hab.
Jerzy Paleolog: Nosema ceranae powoduje zmianę parametrów nasienia i uszkadza DNA plemników trutni
17.05 – dr hab. Grażyna Topolska, Urszula Imińska, dr Anna Gajda: Badanie zimowych strat rodzin pszczelich w Polsce wiosną 2017 r; rozmiar strat i analiza ich rozmieszczenia przestrzennego w
odniesieniu do warunków pogodowych
17.20 – Katarzyna Buczek, dr hab. Mariusz Trytek, dr Anna Gromada, dr hab. Grzegorz Borsuk, dr hab. Aneta Ptaszyńska, mgr Katarzyna Rybicka – Jasińska, prof. dr hab. Dorota Gryko
17.30 – dr hab. Aneta A. Ptaszyńka, dr Marek Gancarz, dr Dariusz Wiącek, dr Agnieszka Nawrocka, dr hab. Grzegorz Borsuk, dr hab. Aneta Strachecka, dr Daniel Załuski, prof. dr hab. Jerzy Paleolog: Zakażenie pszczół miodnych przez Nosema ceranae może zwiększać kumulację metali ciężkich w ich organizmach
17.50 – Dyskusja
18.00 – Przerwa
19.00 – Spotkanie koleżeńskie w restauracji w „Domu Pracy Twórczej”

7 marca
9.00 – Zebranie Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego
10.30 – dr hab. Sławomir Bakier, mgr inż. Krzysztof Miastkowski: Efektywność pracy urządzenia do niskotemperaturowego odwadniania miodu w stanie płynnym i częściowo skrystalizowanym
10.45 – dr hab. Teresa Szczęsna, dr Ewa Waś, mgr Monika Witek, mgr Katarzyna Jaśkiewicz, dr Piotr Skubida, dr Piotr Semkiw: Skład chemiczny syropów skrobiowych oraz zapasów powstałych po ich przerobieniu przez pszczoły
11.00 – dr Ralph Büchler, dr Aleksandar Uzunov, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. dr hab. Jerzy Wilde, dr Beata Panasiuk: Projekt pilotażowy: Modyfikacja programu hodowlanego i selekcji pszczół odpornych na Varroa destructor
11.15 – Dyskusja
11.25 – Przerwa na kawę
11.45 – dr hab. Bożena Denisow, dr Maria Ziaja, dr Małgorzata Wrzesień, mgr Tomasz Wójcik, mgr inż. Jacek Jachuła, dr Monika Strzałkowska – Abramek: Gatunki pożytkowe we florze różnych typów łąk
12.00 – dr hab. Zbigniew Kołtowski: Kwitnienie i nektarowanie rudbekii nagiej (Rudbeckia laciniata L.)
12.15 – dr hab. Kamila Mitrowska, mgr Maja Antczak: Stabilność sulfonamidów i nitroimidazoli w wosku pszczelim podczas obróbki termicznej i chemicznej
12.30 – dr hab. Beata Madras – Majewska, dr Łucja Skonieczna, Adam Sieńko, mgr Maciej Ochnio, mgr Yekaterina Zonova: Koncentracja pierwiastków o właściwościach toksycznych w pszczołach pochodzących z barci i kłód zlokalizowanych na terenie nadleśnictw północno-wschodniej Polski
12.45 – dr hab. Edward Rój, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr hab. Aneta Strachecka, Rafał Wiejak, mgr Olga Wrona, mgr inż. Izabela Maziarczyk, dr Dariusz Gerula, dr Beata Panasiuk, mgr Paweł Węgrzynowicz: Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 czerwiu trutowego w różnych stadiach rozwoju
13.00 – Dyskusja
13.15 – Podsumowanie sesji posterowej
13.30 – Zakończenie Konferencji
13.30 – Obiad
14.00 – Zebranie hodowców matek pszczelich

 

 

 


Źródło: opisik.pulawy.pl