Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego znaleźli kolejne zastosowanie dla propolisu – jako konserwantu żywności.

Badania Małgorzaty Dżugan, Eweliny Sidor, Katarzyny Czernisz, Michała Miłka z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat „Możliwości wykorzystania propolisu jako naturalnego konserwantu żywności” pokazały, że propolis może z powodzeniem znaleźć zastosowanie jako naturalny konserwant żywności.

Badania naukowców, polegające na próbie uzyskania aktywnej antyoksydacyjnie frakcji propolisu (na drodze ekstrakcji wybranymi rozpuszczalnikami) pod kątem jej przydatności do utrwalenia soku pomarańczowego, pokazały że silne właściwości przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe propolisu mogą pozwolić na to, żeby propolis znalazł zastosowanie jako naturalny konserwant żywności, hamujący w sposób znaczny procesy psucia się żywności.

W trakcie prowadzonych badań naukowcy udowodnili skuteczność propolisu do konserwowania soku pomarańczowego w stężeniu powyżej 3% oraz potwierdzili wysoką przydatność propolisu do zastosowania go jako naturalnego konserwantu żywności. Naukowcy podkreślili jednocześnie, że największą trudnością w zastosowaniu propolisu jako konserwantu dla produktów spożywczych jest intensywny zapach kitu pszczelego.

Badania zostało finansowane z projektu PCI N3_125 „Sposób wytwarzania neutralnego organoleptycznie biokonserwantu na bazie propolisu”

 

 


Źródło: Małgorzata Dżugan, Ewelina Sidor, Katarzyna Czernisz, Michał Miłek, Możliwości wykorzystania propolisu jako naturalnego konserwantu żywności, Streszczenia z 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2022