COPA-COGECA – europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze apeluje o podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony europejskiego pszczelarstwa. Organizacja w wydanym właśnie „Stanowisku COPA-COGECA w sprawie europejskiego rynku miodu” podkreśla, że brak podjęcia ogólnoeuropejskich działań w tym zakresie może doprowadzić do upadku pszczelarstwa w wielu krajach Europy.

COPA-COGECA przypomina, że w krajach Unii Europejskiej jest przeszło 650 tysięcy pszczelarzy i około 18 milionów uli, których istnieniu zagrażają nie tylko problemy z masowym ginięciem pszczół, ale duże zagrożenie niesą ze sobą także działania ze strony nieuczciwej konkurencji, głównie z Chin i innych krajów spoza Unii Europejskiej, w wyniku czego do UE importowany jest tani, często o niskiej jakości, zafałszowany miód.

Organizacja COPA-COGECA przygotowała zarys planu działania, który może uchronić europejskich pszczelarzy przed bankructwem. Organizacja podzieliła działania na te, które trzeba podjąć w natychmiast oraz te, które powinny być przyjęte w bliższej lub dalszej perspektywie.

Do działań najpilniejszych zaliczono:

 • stworzenie przepisów, które zagwarantują, że importowany spoza Unii Europejskiej miód będzie tej samej jakości co miód produkowany przez pszczelarzy z krajów UE
 • wprowadzenie obowiązku oznaczania kraju pochodzenia miodu dla miodów mieszanych, łącznie ze wskazaniem wszystkich krajów pochodzenia miodu z procentowym wskazaniem miodów znajdujących się w miodach mieszanych
 • wprowadzenie jednolitych europejskich definicji różnych produktów pszczelarskich
 • ustanowienie systemu identyfikacji pojemników do przechowywania miodu w pasiekach oraz na kolejnych etapach łańcucha dostaw
 • stworzenie skutecznego systemu kontroli próbek miodu importowanego z krajów spoza Wspólnoty
 • stworzenie europejskiego programu promocji miodów pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

W perspektywie średnio i długoterminowej COPA-COGECA zaleca, między innymi:

 • poszerzenie zakresu analizy jakości miodu w krajach UE o fałszowanie miodu
 • wzmocnienie pozycji pszczelarzy europejskich w łańcuchu żywnościowym za pośrednictwem organizacji producentów, co pozwoliłoby na zwiększenie dochodów z prowadzenia pasiek
 • prowadzenie kompleksowych kampanii promocyjnych produktów pszczelich, jako produktów prozdrowotnych
 • wprowadzenie mechanizmów, które stabilizowałyby dochody pszczelarzy i minimalizowałyby ryzyko związane z wahaniami rynku
 • wspieranie projektów handlowych, które zmniejszałyby długość łańcucha dostaw, takich jak na przykład sprzedaż produktów pszczelich bezpośrednio z pasieki.

 


Źródło: http://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2020/02/Copa-Cogeca-w-sprawie-miodu-europejskiego.pdf