Greenpeace uważa, że minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski popełnił przestępstwo przy wydawaniu zezwoleń na stosowanie w rolnictwie neonikotynoidów i doniósł na ministra do prokuratury!

 

Organizacja Greenpeace we współpracy z Fundacją Frank Bold zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Ardanowskiego lub podległych mu urzędników w trakcie podejmowania decyzji dotyczących zezwoleń na stosowanie pestycydów z grupy neonikotynoidów . Jednocześnie ekolodzy złożyli wnioski o ponowne przeprowadzenie postępowań dotyczących pozwoleń na stosowanie neonikotynoidów oraz do Prokuratora Generalnego o podjęcie w tej sprawie działań.

Liczba nieprawidłowości, która z tym jest związana jest imponująca, ale zdecydowanie wolimy, by minister odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo żywnościowe imponował w inny sposób. (…)

Cyt. za Greenpeace.org

Ekolodzy zarzucają ministrowi szereg nieprawidłowości przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu stosowania w polskim rolnictwie neonikotynoidów. Uważają, że minister zezwalając w lipcu na stosowanie neonikotynoidów w uprawie rzepaku podjął decyzję w zbyt szybkim trybie, bez konsultacji z ministrami zdrowia i środowiska oraz przeprowadzonej analizy ryzyka dla pszczół. Natomiast w październikowych decyzjach zezwalających na stosowanie szkodliwych środków w uprawie buraka cukrowego nie uwzględniono negatywnej opinii ministra środowiska oraz – ponownie – nie przeprowadzono analizy ryzyka dla pszczół.

Na marginesie, przypominamy w tym miejscu, że decyzje ministra nie były także poprzedzone konsultacjami z ekologami, ani ze środowiskami pszczelarzy. Nad tym ostatnim ubolewanie niedawno wyrazili przedstawiciele władz stowarzyszeń pszczelarskich w otwartym liście skierowanym do ministra Ardanowskiego: List Otwarty do Ministra Rolnictwa

 

 

 

 


Źródło: Greenpeace.org