Do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich.

 

ARiMR na pomoc dla pszczelarzy przeznaczyła 35,5 miliona złotych. Kwota dofinansowania wynosi 20 złotych na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą. Wnioski składać mogą pszczelarze, którzy są podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i będzie wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.

Wniosek należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście (lub przez pełnomocnika), wysłać listem poleconym na adres urzędu, a także nadać za pośrednictwem internetu przez skrzynkę ePUAP.

Do formularza wniosku trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji (w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o tenże wpis)
  • informację o otrzymanej wcześniej pomocy de minimis.

Więcej informacji, wnioski do pobrania oraz instrukcje wypełnienia wniosków można znaleźć na stronie interntowej ARiMR-u – tutaj.

 

 


Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa