W dniu 20 maja 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbył się finał wojewódzkiego konkursu pt. „Pszczelarstwo w Polsce”. Udział wzięli w nim uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z województwa lubuskiego.


Zwycięzcą konkursu okazał się Paweł Ratajczak z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie zdobywając aż 36 na 41 możliwych do zdobycia punktów, który wyprzedził Nikodema Hillenberga z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie (32 punkty) oraz Przemysława Matkowskiego z Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie (27 punktów).

Nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak, Wojewódzki Związek Pszczelarski w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz oraz Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, wręczono 15 najlepszym uczestnikom konkursu na uroczystym spotkaniu, które odbyło się 25 maja w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie.

 

W uroczystości podsumowującej konkurs wzięli udział, między innymi, Sławomir Markow reprezentujący Urząd Wojewódzki, Natalia Chyża i Edyta Wyborska z UM w Gorzowie, radna Grażyna Wojciechowska, Marian Grzywacz – Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego, Kazimierz Piniewski – Prezes Koła Pszczelarzy Santok oraz Krzysztof Łukasiewicz – autor pytań konkursowych.

Organizatorem wojewódzkiego konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” jest od samego początku mgr inż. Helena Niczyj – nauczyciel z Zespołu Szkół Mechanicznych. Autorem pytań i egzaminatorem uczestników jest mgr inż. Krzysztof Łukasiewicz – właściciel firmy Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz – również sponsora w konkursie pszczelarskim.

Wyniki XX konkursu „Pszczelarstwo w Polsce”
I miejsce – Paweł Ratajczak z II LO w Gorzowie
II miejsce – Nikodem Hillenberg z ZSM w Gorzowie
III miejsce – Przemysław Matkowski z ZSE w Gorzowie

Zwycięzcy oraz wszystkim laureatom gratulujemy.