Komisja Europejska zatwierdziła przygotowywany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022”. Program przewiduje znaczne zwiększenie środków na projekty pszczelarskie.

Według zatwierdzonego przez Komisję Europejską Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 skala dofinansowania polskiego pszczelarstwa z budżetu unijnego wyniesie blisko 12 milionów euro, czyli ponad 50 milionów złotych. Na każdy z trzech sezonów pszczelarskich dofinansowanie będzie sięgało około 4 milionów euro (ok. 17 milionów złotych). Tyle samo będzie mogło wynieść dofinansowanie pszczelarstwa polskiego z budżetu krajowego. Daje to więc kwotę około 100 milionów złotych, które będą mogły być wykorzystane na projekty dotyczące wsparcia pszczelarstwa w Polsce w ciągu trzech najbliższych sezonów pszczelarskich. Dla porównania w latach 2017-2019 pszczelarstwo zostało dofinansowane kwotą około 75 milionów złotych.

 

 


Źródło: Polski Związek Pszczelarski