Badania kliniczne wykazały, że mleczko pszczele może być z powodzeniem stosowane w kompleksowej terapii chorób serca i układu krążenia, takich jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie oraz niedociśnienie tętnicze.

Choroba niedokrwienna serca, nazywana także chorobą wieńcową, pojawia się w wyniku przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze i prowadzi często do niedotlenienia (tzw. niewydolności wieńcowej). Najczęstszą przyczyną choroby jest miażdżyca tętnic wieńcowych, a jej konsekwencją może być dusznica bolesna, a nawet zawał serca. Szacuje się, że choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną śmierci w państwach wysokorozwiniętych.

Mleczko pszczele w chorobie niedokrwiennej serca (wieńcowej)

Badania dotyczące działania mleczka pszczelego na osoby z chorobami serca wykazały, że mleczko pszczele może być z powodzeniem włączane do terapii takich osób. Wyniki badań stwierdzały między innymi, że mleczko pszczele posiada właściwości zmniejszające skurcze komorowe i nadkomorowe, wpływa na obniżenie neutrofili i unormowanie liczby limfocytów, a także reguluje ciśnienie tętnicze krwi (zmniejsza ciśnienie tętnicze u osób z nadciśnieniem, a zwiększa u osób z niedociśnieniem tętniczym).

Skuteczność mleczka pszczelego w terapii choroby wieńcowej wykazana została, między innymi, w badaniach przeprowadzonych przez zespół profesora Jurija Nikołajewicza Sołodenki z Narodowego Uniwersytetu w Odessie na 41 osobach w wieku 50-55 lat po przebytym zawale serca. W trakcie badań osoby te zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała leki przeciwzakrzepowe, beta-blokery, inhibitory kanałów wapniowych i azotany. Druga grupa – oprócz takiego samego leczenia podstawowego – otrzymywała także mleczko pszczele liofilizowane w dawce 50 mg dwa razy dziennie. Czterotygodniowa kuracja pokazała, że u grupy leczonej dodatkowo mleczkiem pszczelim stwierdzono:

  • zmniejszenie skurczów komorowych o (9% w stosunku do grupy nie otrzymującej mleczka pszczelego),
  • zmniejszenie skurczów nadkomorowych (o 15,8%),
  • wyraźne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
  • wzrost poziomu aldehydu dimalonowego w erytrocytach i obniżenie aktywności katalazy
  • obniżenie neutrofili i wzrost liczby limfocytów do poziomu normalnego.

Mleczko pszczele w walce z wysokim poziomem cholesterolu

Skuteczność mleczka pszczelego w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu została potwierdzona w badaniach, które prowadził J. Vittek z New York Medical College w USA w roku 1995. Badania potwierdziły, że stosowanie mleczka pszczelego w dawce 50-100 mg dziennie przez osoby z chorobą miażdżycową zmniejszyło poziom cholesterolu w surowicy krwi o 14%, a lipidów o 10% oraz wpłynęło na unormowanie się poziomu cholesterolu HDL i LDL.

Skuteczność mleczka pszczelego w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu potwierdziły także niedawne badania prowadzone na Chińskim Uniwersytecie Medycznym w Zhejiang na królikach dotkniętych chorobą Alzheimera. Wyniki także tych badań pokazały, że stosowanie mleczka znacznie zmniejsza poziom ogólny cholesterolu, poziom cholesterolu LDL-C i HDL-C. Po 12-tygodniowych badaniach poziom cholesterolu u królików, które nie były karmione mleczkiem pszczelim do wskaźników u królików otrzymujących mleczko pszczele przedstawiał się następująco: całkowity cholesterol – 45.79 mmol/L do 33.04 mmol/L, cholesterol HDL-C – 2.91 mmol/L do 2.51 mmol/L, a cholesterol LDL-C – 32.29 mmol/L do 24.86 mmol/L.

Mleczko pszczele na niedociśnienie tętnicze

Z niedociśnieniem tętniczym, nazywane także hipotonią, mamy do czynienia w przypadku obniżenia ciśnienia tętniczego (poniżej 100 mm Hg ciśnienia skurczowego oraz 60 mm Hg ciśnienia rozkurczowego). Szacuje się, że dolegliwość ta dotyka około 15% populacji, a jej objawami jest zwiększona senność, osłabienie, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, zawroty głowy, szum w uszach, nastroje depresyjne, wewnętrzny niepokój, ziębnięcie rąk i stóp, obniżona temperatura ciała.

W badaniach przeprowadzonych na Ukrainie przez W.J. Szapkina wykazano, że podawanie mleczka pszczelego jest skutecznym sposobem walki z niedociśnieniem tętniczym. Zdecydowana większość osób z niedociśnieniem tętniczym, którym podawano przez cztery tygodnie 60 mg mleczka pszczelego dziennie, odczuły zdecydowaną poprawę jakości życia. Ustąpiły u nich takie objawy jak osłabienie, stany silnego zmęczenia, czy problemy ze snem. Zauważono także zmniejszenie się zależności odczuwanego stanu zdrowia od pogody. Zauważono także unormowanie się ciśnienia tętniczego krwi: ciśnienie skurczowe wzrosło do 112,7 mm Hg (+/- 9,6 mm Hg), a rozkurczowe do 72,9 mm Hg (+/- 8,8 mm Hg).

 

Jak stosować – dawkowanie mleczka pszczelego

B. Kędzia i E. Hołderna-Kędzia w przypadku terapii w chorobie niedokrwiennej serca zalecają spożywanie dwa razy dziennie 150 mg świeżego mleczka pszczelego (np. dwa razy dziennie po jednej tabletce 50 mg liofilizowanego mleczka pszczelego). Podobna dawka może być stosowana jako uzupełnienie diety w trakcie leczenia lub w profilaktyce innych chorób układu krążenia.

Warto pamiętać, że stosowanie mleczka pszczelego i innych produktów pszczelich w leczeniu chorób serca nie zastępuje leczenia podstawowego i powinno być wcześniej uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

 

Zobacz także: Mleczko pszczele – właściwości, leczenie, skład mleczka pszczelego | Pszczoly.eu

 

 


Opracowano na podstawie: Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Leczenie chorób wewnętrznych ogólnodostępnymi produktami pszczelimi w świetle badań klinicznych, Toruń 2008; https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_niedokrwienna_serca; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556573/; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845009/